Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Regeringens proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksproduktdirektivets

Prop.

bestämmelser om
e-cigaretter

2016/17:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 2017

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaks- produktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering om bl.a. åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straff- ansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elek- troniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-06 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29
Förslagspunkter (4)