Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Proposition 2017/18:208

Regeringens proposition 2017/18:208

Händelserapportering och sekretess hos

Prop.

Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

2017/18:208

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande
EU-rättsakt.

Lagändringen föreslås träda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-22 Bordlagd: 2018-03-22 Hänvisad: 2018-03-23 Motionstid slutar: 2018-04-06
Förslagspunkter (1)