Hör till Riksdagens Skrifvelse 1891. N:o 108

Proposition 1891:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1891. N:o 108.

RIKSSTAT

FÖR

ÅR 1892.

Bill. till lliksd. Prot. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band.

1

2

Riksstat

Tillgångar och inkomster.

Öfverskott å statsregleringarne för år 1889 och föregående år

Statsverkets inkomster: Bil. litt. A.

Ordinarie inkomster.........................................................

Bevillningar...................................................................

Af riksbankens vinst för år 1890 ..........................................

Kronor. ö.

5,887,000

20,490,000: —

68,780,000: —

89,270,000 —

1,850,000 —

Summa

97,007,000

Stockholm

På Första Kammarens vägnar:

Pehr Ehrenlieim.

n. v. Talman.

3

för år 1892.

Utgifter.

Att utgå från statskontoret:

Första
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida