Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Proposition 2008/09:223

2008/09:223

Brittiska

effektiv

dels

skatter

Requested

parten:

diktion.

tax

egna

original

nor

provide:

portionate

lämna:

svårigheter,

bedömning,

gation;

Requesting

Party;

quested;

upplysningarna:

undersökning,

lysningar

lämnas,

stiftning,

jurisdiktion,

upplysningarna,

to

Agreement;

difficulties;

public)

tions

or

legal

begäran:

eller

punkt

har:

rättsliga

taxpayer.

strative

circumstances.

plikten.

skattskyldige.

anmodande

research;

ments;

Party;

and

cost.

följande:

arbete,

dande

och

measures

preceding

ligger.

OECD.

and

force.

senare.

Contracting
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-16 Bordläggning: 2009-06-16 Hänvisning: 2009-06-17 Motionstid slutar: 2009-09-18
Förslagspunkter (6)