Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Prop.

uppehållstillstånd rörande studier på

2016/17:133

gymnasienivå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som syftar till att uppmuntra nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå. Regeringen föreslår att

den som påbörjat utbildning på gymnasial nivå och som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) eller på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Bordlagd: 2017-03-02 Hänvisad: 2017-03-03 Motionstid slutar: 2017-03-17
Förslagspunkter (7)
Följdmotioner (5)