Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 37

Proposition 1891:37

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 37.

7

N:o 37.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beräkning

af viss andel af öfverskottet å 1890 års statsreglering

såsom tillgång vid statsreglering en för dr 1892;

gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891.

Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden för

denna dag vill Kongl. Mäj:t, som förutsätter, att nedannämnda statsinkomster

komma att af Riksdagen för år 1892 beräknas på följande

sätt, nemligen:

grundskatt till.................................................................. kronor 3,264,000: —

tillfälliga rotevakansafgifter till ................................ „ 53,000: —

soldatvakansafgift till .................................................. „
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida