Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Proposition 2016/17:56

Händelser

Inlämnad: 2016-12-16 Bordlagd: 2016-12-16 Hänvisad: 2016-12-19 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (pdf, 2 MB)
Regeringens proposition 2016/17:56

Kontroller och inspektioner i Sverige av

Prop.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

2016/17:56
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till de
EU-förordningar
som gäller vid kontroller och inspektioner på plats som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har rätt att genomföra i Sverige.
De svenska myndigheter som utses till behöriga myndigheter enligt förordningarna föreslås få de undersökningsbefogenheter som krävs för att de ska kunna delta vid Olafs kontroller, och vid behov utföra gemensamma kontroller med Olaf,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (5)