Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Proposition 2017/18:120

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Regeringens proposition 2017/18:120

Kreditupplysningslagen och

Prop.

dataskyddsförordningen

2017/18:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behand- ling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Förslagen innebär att behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. De innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-06 Bordlagd: 2018-03-06 Hänvisad: 2018-03-07 Motionstid slutar: 2018-03-21
Förslagspunkter (2)