Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

Proposition 2016/17:68

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

Regeringens proposition 2016/17:68

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar Prop. 2016/17:68

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2016

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott.

Det föreslås att dokumentationen av förundersökningar ska förbättras genom att förhör i större utsträckning ska spelas in med ljud eller med både ljud och bild. I ett sådant inspelat förhör ska sekretess gälla för bilduppgiften.

Vidare lämnas förslag som tydliggör vilken rätt misstänkta, tilltalade och redan dömda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-15 Hänvisad: 2016-12-16 Motionstid slutar: 2017-01-13
Förslagspunkter (3)