Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden

Proposition 2013/14:157

Regeringens proposition 2013/14:157

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden Prop. 2013/14:157

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott. Regeringen föreslår bland annat att det ska finnas en ovillkorlig rätt för den som är frihetsberövad att ta del av de omständigheter som har betydelse för beslutet om anhållande. Att den som häktats har motsvarande rätt i förhållande till beslutet om häktning ska framgå av rättegångsbalken.

Förslagen är en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-11 Bordläggning: 2014-03-12 Hänvisning: 2014-03-13 Motionstid slutar: 2014-03-27
Förslagspunkter (3)