Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Proposition 2016/17:188

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Bordlagd: 2017-05-18 Hänvisad: 2017-05-19 Motionstid slutar: 2017-06-02

Avsändare

Hela dokumentet

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (pdf, 808 kB)
Regeringens proposition 2016/17:188

Nationellt mål och inriktning för

Prop.

funktionshinderspolitiken

2016/17:188
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 maj 2017
Stefan Löfven
Anders Ygeman
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen redovisas regeringens funktionshinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Funktionshinderspolitiken är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället.
I propositionen lämnas förslag till ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida