Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige

Proposition 2016/17:15

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Bordlagd: 2016-10-11 Hänvisad: 2016-10-12 Motionstid slutar: 2016-10-26

Avsändare

Hela dokumentet

Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige (pdf, 351 kB)
Regeringens proposition 2016/17:15

Ökad tillgänglighet till

Prop.

sprututbytesverksamheter i Sverige

2016/17:15
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 29 september 2016
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition läggs förslag som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten. Det föreslås att personer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida