om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.

Proposition 1990/91:120

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:120

om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.

Prop. 1990/91:120

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 28 febmari 1991 för de åtgärder och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att funktionen att leda och samordna den rättspsy­kiatriska
undersökningsverksamheten fr.o.m. den 1 oktober 1991 överförs till en ny
myndighet, rättsmedicinalverket, som regeringen tidigare före­slagit skall
inrättas den 1 juli 1991. Socialstyrelsen avlastas därmed helt uppgiften som
chefsmyndighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1991-03-06 Bordläggning: 1991-03-07 Hänvisning: 1991-03-08 Motionstid slutar: 1991-03-22
Förslagspunkter (8)