om redovisning av vissa infrastrukturkostnader med anledning av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesområdet (EES) m.m.

Proposition 1992/93:107

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:107

om redovisning av vissa infrastrukturkostnader    p

med anledning av avtalet om Europeiska   1992/93:107

ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag sora har tagits upp i bifo­gade utdrag
ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Mats
Odell

Propositionens huvudsakliga innehåll

För
att fullfölja Sveriges åtagande enligt avtalet om ett europeiskt ekono­misk samarbetsområde
(EES-avtalet) lämnas i propositionen förslag till en lag om redovisning av
vissa infrastrukturkostnader m.ra. Enligt lagförslaget åläggs de som har
kostnader för infrastruktur på järnväg, väg och inre vat­tenvägar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1992-11-02 Bordläggning: 1992-11-02 Hänvisning: 1992-11-03 Motionstid slutar: 1992-11-17