Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

Proposition 2017/18:88

Regeringens proposition 2017/18:88

Ordförandeskapet i domstol vid kollegial

Prop.

handläggning

2017/18:88

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 februari 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att stärka domstolarnas och domarnas oberoende och opartiska ställning bör vissa principer som finns i praxis och bestämmelser som finns i förordningar regleras i lag. Förslagen medför en ökad transparens och kan bidra till stärkt rättssäkerhet, minskad sårbarhet för enskilda domstolar och effektivare handläggning.

När flera lagfarna domare deltar i rätten, s.k. kollegial handläggning, ska en av dem vara rättens ordförande. Regeringen föreslår att:

•Ordförandeskapet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-02-13 Bordlagd: 2018-02-13 Hänvisad: 2018-02-14 Motionstid slutar: 2018-02-28
Förslagspunkter (12)