Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Proposition 1996/97:60

Regeringens proposition

1996/97:60

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 december 1996

Göran Persson

Margot Wallström

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas vissa allmänna riktlinjer för prioriteringar inom

hälso- och sjukvården. Dessa är baserade på några grundläggande etiska prin-

ciper; människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen samt kostnadsef-

fektivitetsprincipen. Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast komma till

användning sedan behovsprincipen först tillämpats. Riktlinjerna exemplifieras

med breda prioriteringsgrupper. Avsikten är att riktlinjerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1996-12-19 Bordläggning: 1996-12-19 Hänvisning: 1996-12-20 Motionstid slutar: 1997-01-22
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)