Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Proposition 2016/17:166

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21

Avsändare

Hela dokumentet

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (pdf, 449 kB)
Regeringens proposition 2016/17:166

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Prop.

finansierad hälso- och sjukvård

2016/17:166
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag som syftar till att förtydliga att det inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får ges hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes- och behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska avtalet innehålla villkor om detta.
Lagändringarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida