Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Proposition 2016/17:190

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Bordlagd: 2017-05-18 Hänvisad: 2017-05-19 Motionstid slutar: 2017-06-02

Avsändare

Hela dokumentet

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun (pdf, 382 kB)
Regeringens proposition 2016/17:190
Rätt att fullfölja introduktionsprogram i Prop.
gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun 2016/17:190

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 maj 2017
Stefan Löfven
Anna Ekström
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram.
Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.
1

Prop. 2016/17:190
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)