Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem

Proposition 2010/11:153

Regeringens proposition 2010/11:153

Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och

Prop.

uthålligt energisystem

2010/11:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2011

Fredrik Reinfeldt

Maud Olofsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisar regeringen åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden, vilka samtidigt kan bidra till ett uthålligt energisystem och en utvecklad elmarknad. Propositionen innehåller förslag och bedömningar om inriktning på fortsatt arbete i syfte att underlätta för konsumenterna att anpassa sin elförbrukning till aktuella elpriser, att effektivisera sin elförbrukning, att producera sin egen förnybara el och att ladda sitt elfordon.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-06-28 Bordläggning: 2011-06-28 Hänvisning: 2011-06-30 Motionstid slutar: 2011-09-30
Förslagspunkter (1)