Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Proposition 2017/18:24

Regeringens proposition 2017/18:24

Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Prop.

2017/18:24

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 september 2017

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att en huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.

Det föreslås också ändringar i skollagen som innebär att omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-06 Bordlagd: 2017-10-10 Hänvisad: 2017-10-11 Motionstid slutar: 2017-10-25