Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Proposition 2016/17:108

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Bordlagd: 2017-02-14 Hänvisad: 2017-02-15 Motionstid slutar: 2017-03-01

Avsändare

Hela dokumentet

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (pdf, 750 kB)
Regeringens proposition 2016/17:108

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Prop.

2016/17:108
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Falun den 9 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag som innebär att straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärps. Förslagen innebär höjda minimistraff för brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
1

Prop. 2016/17:108
Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (6)