Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Proposition 1996/97:25

Prop. 1996/97:25

Regeringens proposition

1996/97:25

Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Prop.

1996/97:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 september 1996

På regeringens vägnar

Lena Hjelm-Wallén

Pierre Schori

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den svenska migrationspolitiken bör ses som en helhet, som omfattar flykting-,

invandrings-, invandrar- och återvändandepolitik samt innefattas i utrikes-,

säkerhets-, handels- och biståndspolitiken. Migrationspolitiken skall vara

human, tydlig och konsekvent. Den skall bygga på respekt för mänskliga

rättigheter, internationell solidaritet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1996-09-24 Bordläggning: 1996-09-26 Hänvisning: 1996-09-27 Motionstid slutar: 1996-10-11
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (26)