Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Proposition 2016/17:144

Regeringens proposition 2016/17:144

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet

Prop.

inom försvaret

2016/17:144

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2017

Margot Wallström

Peter Hultqvist

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Vidare föreslås det att benämningen

”generalläkaren” ändras till ”försvarsinspektören för hälsa och miljö” i de lagar där generalläkaren anges.

I djurskyddslagen (1988:534) föreslås att de nuvarande undantagen för djur som används inom Försvarsmakten begränsas. Dessa djur ska därmed omfattas av delar av den offentliga kontrollen och den tillsynsansvarige ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-17 Hänvisad: 2017-03-21 Motionstid slutar: 2017-04-03
Förslagspunkter (7)