Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Proposition 2002/03:26

Regeringens proposition 2002/03:26

Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 2002/03:26

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2003.

Göran Persson

Leni Björklund

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I Försvarsmaktens verksamhet ingår i allt större utsträckning uppdrag med internationell anknytning, bl.a. den verksamhet som bedrivs av utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. De föreslagna lagändringarna i propositionen möjliggör för Försvarsmakten att agera för att från och med ikraftträdandet utöka arbetsskyldigheten för anställda i Försvarsmakten till att omfatta även tjänstgöring i utlandsstyrkan. Kravet på särskild anställning i utlandsstyrkan tas nämligen bort när det gäller anställda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-01-27 Bordläggning: 2003-01-28 Hänvisning: 2003-01-29 Motionstid slutar: 2003-02-12
Förslagspunkter (1)