Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Proposition 2016/17:191

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Bordlagd: 2017-05-18 Hänvisad: 2017-05-19 Motionstid slutar: 2017-06-02

Avsändare

Hela dokumentet

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (pdf, 339 kB)
Regeringens proposition 2016/17:191

Tydligare befogenheter för polisen när beslut

Prop.

om avvisning eller utvisning verkställs

2016/17:191
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 maj 2017
Stefan Löfven
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag på förtydligande i lag av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder vid verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. För att ett sådant beslut ska kunna verkställas får en utlänning, om det behövs, omhändertas under högst 24 timmar, och om det finns särskilda skäl under ytterligare 24 timmar. Efter ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om förvar ska de åtgärder få vidtas som behövs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)