Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Proposition 2016/17:61

Regeringens proposition 2016/17:61

Uppföljning av återvändandedirektivet och

Prop.

direktivet om varaktigt bosatta

2016/17:61

tredjelandsmedborgares ställning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2016

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar med anledning av att en uppföljning har gjorts av genomförandet i svensk rätt av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

När det gäller återvändandedirektivet föreslås en ny bestämmelse om prövningen av frågan om avvisning eller utvisning av en utlänning som inte är
EES-medborgare
eller familjemedlem till en
EES-medborgare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-13 Bordlagd: 2016-12-13 Hänvisad: 2016-12-14 Motionstid slutar: 2017-01-13