Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Proposition 2016/17:58

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Regeringens proposition 2016/17:58

Uppgifter på individnivå i

Prop.

arbetsgivardeklarationen

2016/17:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 december 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl.a. att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontroll- uppgift. En arbetsgivardeklaration som ska innehålla uppgifter om ersätt- ning till en viss betalningsmottagare ska också innehålla vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-12-19 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13
Förslagspunkter (3)