Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:45 Tisdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2001/02:45

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:45

Tisdagen den 11 december

Kl. 09.00 - 16.31

18.00 - 20.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 december.
2 § Kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemo-
kraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna va-
kanser anmält Urban Ahlin som ledamot i utrikesut-
skottet, Utrikesnämnden och krigsdelegationen efter
Viola Furubjelke fr.o.m. den 1 januari 2002.

Förste vice talmannen förklarade vald till

ledamot i utrikesutskottet
Urban Ahlin (s)

ledamot i Utrikesnämnden
Urban Ahlin (s)

ledamot i krigsdelegationen
Urban Ahlin (s)

3 §
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida