Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:40 Torsdagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2002/03:40

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:40

Torsdagen den 19 december

Kl. 09.00 17.58

19.00 - 20.28

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

Protokoll
2002/03:40
--------------------------------------------------------------------------------
----------

1 § Val av förste vice talman

Anf. 1 FREDRIK REINFELDT (m):
Fru talman! Jag vill på den moderata riksdags-
gruppens vägnar föreslå Per Westerberg.

Kammaren valde med acklamation Per Wester-
berg till riksdagens förste vice talman från och med
den 1 januari 2003.

2 § Val av tre riksrevisorer

Anf. 2 PER UNCKEL (m):
Fru talman! Riksdagen ska i dag fatta det tredje av
höstens beslut om inrättande av en oberoende riksre-
vision under riksdagen. Beslutet söker sina paralleller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida