Protokoll 2015/16:115 Onsdagen den 8 juni

Protokoll 2015/16:115

Hela dokumentet

Protokoll 2015/16:115 Onsdagen den 8 juni (pdf, 1 MB)
§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält

Christer Nylander som gruppledare för partigrupp från och med den 7 juni.

§ 3  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält

Tina Acketoft som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 7 juni.

§ 4  Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna:
Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot i Europaparlamentet
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Jakop Dalunde (MP) utsetts till ny
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida