Protokoll 2016/17:116 Tisdagen den 30 maj

Riksdagens protokoll 2016/17:116

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 maj justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2016/17:193 till miljö- och jordbruksutskottet

Redogörelse

2016/17:RR5 till finansutskottet

Motioner

2016/17:3742 och 3744 till justitieutskottet 

2016/17:3746 till justitieutskottet 

2016/17:3743 till näringsutskottet

2016/17:3745 till finansutskottet

EU-dokument

KOM(2017) 208 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 19 juli.

KOM(2017) 257 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 18 juli.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialförsäkringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida