Protokoll 2016/17:122 Fredagen den 9 juni

Protokoll 2016/17:122

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:122 Fredagen den 9 juni (pdf, 428 kB)
Riksdagens snabbprotokoll
2016/17:122
Fredagen den 9 juni
Kl.

09.00–10.27
Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:
Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson (V) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 juni 2017 sedan Hans Linde (V) avsagt sig uppdraget.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).
Stockholm den 8 juni 2017
Svante O. Johansson
ersättare för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida