Protokoll 2016/17:81 Torsdagen den 16 mars

Protokoll 2016/17:81

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:81 Torsdagen den 16 mars (pdf, 860 kB)
§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 23 februari justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att

Hans Unander (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 april 2017.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2016/17:366
Till riksdagen
Interpellation 2016/17:366 Inventering av nyckelbiotoper
av Jens Holm (V)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 april 2017.
Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.
Stockholm den 14 mars 2017
Näringsdepartementet
Sven-Erik Bucht (S)
Enligt uppdrag
Fredrik Ahlén
Expeditionschef

§ 4  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida