Protokoll 2016/17:96 Onsdagen den 19 april

Protokoll 2016/17:96

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:96 Onsdagen den 19 april (pdf, 1 MB)
§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 mars justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 20 april kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2016/17:FPM82 Meddelande om en EU-strategi för Syrien

JOIN(2017) 11

till utrikesutskottet
2016/17:FPM83 Förordning om europeisk företagsstatistik

KOM(2017) 114 till finansutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2016/17:99 till finansutskottet
2016/17:100
Förslagspunkt 1 till finansutskottet
Förslagspunkt 2–14 till konstitutionsutskottet
2016/17:169
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida