Protokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april

Protokoll 2016/17:97

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april (pdf, 666 kB)
Riksdagens snabbprotokoll
2016/17:97
Torsdagen den 20 april
Kl.

12.00–17.22
Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2016/17:407
Till riksdagen
Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet
av Jeff Ahl (SD)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang
Interpellationen kommer att besvaras den 21 april 2017.
Stockholm den 18 april 2017
Justitiedepartementet
Anders Ygeman (S)
Enligt uppdrag
Johan Danelius
Expeditionschef
Interpellation 2016/17:453
Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida