Protokoll 2017/18:112 Onsdagen den 16 maj

Protokoll 2017/18:112

Riksdagens snabbprotokoll

2017/18:112

Onsdagen den 16 maj

Kl.  09.00–16.20

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 april justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Jacob Sandgren (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 14 maj 2018 sedan Sara Karlsson (S) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 15 maj 2018

Svante O. Johansson

ersättare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida