Protokoll 2017/18:15 Onsdagen den 11 oktober

Protokoll 2017/18:15

Riksdagens snabbprotokoll

2017/18:15

Onsdagen den 11 oktober

Kl.  9.00–12.16

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Val av förste vice talman

Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M):

Herr talman! Riksdagsledamöter! Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår som riksdagens förste vice talman Ewa Thalén Finné.

Överläggningen var härmed avslutad.

Kammaren valde med acklamation Ewa Thalén Finné (M) till förste vice talman från och med den 11 oktober till valperiodens slut. 

(Applåder) 

§ 2  Partiledardebatt

Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! För några veckor sedan fick jag ett brev från Johanna Zetterström. Hennes son Hugo fick cancer när han var fyra år. Nu är han sju år;
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida