Protokoll 2017/18:15 Onsdagen den 11 oktober

Riksdagens protokoll 2017/18:15

§ 1  Val av förste vice talman

Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M):

Val av förste vice talman

Herr talman! Riksdagsledamöter! Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår som riksdagens förste vice talman Ewa Thalén Finné.

Överläggningen var härmed avslutad.

Kammaren valde med acklamation Ewa Thalén Finné (M) till förste vice talman från och med den 11 oktober till valperiodens slut. 

(Applåder) 

§ 2  Partiledardebatt

Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Partiledardebatt

Herr talman! För några veckor sedan fick jag ett brev från Johanna Zetterström. Hennes son Hugo fick cancer när han var fyra år. Nu är han sju år; han har genomgått flera operationer, och många återstår.

Johanna skriver så här: På sjukhuset möts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida