Protokoll 2017/18:35 Onsdagen den 22 november

Riksdagens protokoll 2017/18:35

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade att Anna Kinberg Batra (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden och i Nordiska rådets svenska delegation.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Ulf Kristersson som ledamot i utrikesnämnden.

Talmannen förklarade vald till

ledamot i utrikesnämnden

Ulf Kristersson (M)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:45

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:45 Skydd för kritisk infrastruktur

av Edward Riedl (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida