Protokoll 2017/18:68 Onsdagen den 7 februari

Protokoll 2017/18:68

Riksdagens snabbprotokoll

2017/18:68

Onsdagen den 7 februari

Kl.  09.00–13.39

       16.00–16.14

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 januari justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2017/18:3959 och 3963 till konstitutionsutskottet 

2017/18:3965 och 3966 till skatteutskottet 

2017/18:3968–3973 till socialutskottet

EU-dokument

KOM(2017) 753 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 3 april.

KOM(2018) 51 till socialutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 3 april.

§ 3  Några frågor om alkolås

Trafikutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida