Protokoll 2017/18:80 Onsdagen den 7 mars

Protokoll 2017/18:80

Riksdagens snabbprotokoll

2017/18:80

Onsdagen den 7 mars

Kl.  09.00–17.13

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:388

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi

av Penilla Gunther (KD)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 26 mars 2018.

Skälet till dröjsmålet är redan tidigare inbokade engagemang och resor.

Stockholm den 5 mars 2018

Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:96
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida