Protokoll 2018/19:67 Tisdagen den 26 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:67

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru talman! I slutet av förra veckan träffades EU:s ledare i Bryssel. Mötet inleddes på torsdag eftermiddag med den fråga som sedan kom att prägla mötet, nämligen diskussionerna om Storbritanniens utträde ur EU. Diskussionerna pågick långt in på kvällen.

Inför mötet hade premiärminister Theresa May ansökt om att utträdesdatumet skulle skjutas upp till den 30 juni, i stället för det tidigare datumet den 29 mars. Samtidigt bad hon om att EU skulle godkänna den så kallade Strasbourgöverenskommelsen, som bland annat klargör att EU:s avsikt inte är att den så kallade irländska reservlösningen ska bli permanent samt anger hur en tvist om tolkningen av reservlösningen ska hanteras.

Europeiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida