Riksdagens protokoll 2006/07:119 Måndagen den 4 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:119

Riksdagens protokoll

2006/07:119

Måndagen den 4 juni

Kl. 15:00 - 18:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 28 och 29 maj. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Gunnar Sandberg
(s) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Stefan Wikén (s). 

3 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Jacob Johnson
(v) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet och EU-nämnden

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Peter Pedersen som suppleant i skatteutskottet samt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida