Riksdagens protokoll 2006/07:120 Tisdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:120

Riksdagens protokoll

2006/07:120

Tisdagen den 5 juni

Kl. 13:30 - 17:37

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 30 maj. 

2 § Anmälan om extra suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Talmannen meddelade att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet anmält att
Anna Kinberg Batra
(m) valts till extra suppleant från och med den 31 maj. 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträden fredagen den 20 april och fredagen den 11 maj inkommit. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2006/07:549

Till riksdagen  

Interpellation 2006/07:549 En fördelningspolitisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida