Riksdagens protokoll 2006/07:122 Fredagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:122

Riksdagens protokoll

2006/07:122

Fredagen den 8 juni

Kl. 09:00 - 10:23

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 juni. 

2 § Beslut om motionsrätt på skrivelse

Skrivelse 
2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006 

Kammaren biföll talmannens förslag att motioner fick väckas på denna skrivelse. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:563

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:563 Hedersrelaterat våld mot barn 

av Désirée Pethrus Engström (kd)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 12 juni 2007. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 
Stockholm den 24 maj 2007 
Utrikesdepartementet  

Carl Bildt

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida