Riksdagens protokoll 2006/07:123 Måndagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:123

Riksdagens protokoll

2006/07:123

Måndagen den 11 juni

Kl. 10:00 - 13:48

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 juni. 

2 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 14 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara:  

Socialminister Göran Hägglund (kd), näringsminister Maud Olofsson (c), justitieminister Beatrice Ask (m), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) och statsrådet Tobias Billström (m). 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
tisdagen den 19 juni
skulle arbetsplenum tidigareläggas till
kl. 9.00


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida