Riksdagens protokoll 2006/07:124 Tisdagen den 12 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:124

Riksdagens protokoll

2006/07:124

Tisdagen den 12 juni

Kl. 11:00 - 19:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  

Interpellation 2006/07:582

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:582 Respekt för fri- och rättigheter  

av Alf Svensson (kd)  

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 18 juni. 

Skälet till dröjsmålet är att interpellanten befann sig utomlands inom den aktuella svarstiden. 

Stockholm den 11 juni 2007 
Utbildningsdepartementet 
Jan Björklund (fp) 
Enligt uppdrag 

Nils Cederstierna

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2006/07:594

Till riksdagen 

Interpellation 2006/07:594
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida