Riksdagens protokoll 2007/08:130 Tisdagen den 17 juni

Protokoll 2007/08:130

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2007/08:130 Tisdagen den 17 juni (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2007/08:130
Tisdagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 22:51

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 11 juni. 


2 § Avsägelser
Andre vice talmannen meddelade att
Pernilla Zethraeus
(v) anhållit om entledigande från uppdraget som riksdagsledamot från och med den 17 juni.  

Kammaren biföll denna anhållan. 

Andre vice talmannen meddelade vidare att
Mats Einarsson
(v) anhållit om entledigande från uppdraget som ersättare för riksdagsledamot i Stockholms kommuns valkrets från och med den 17 juni.  

Kammaren biföll denna anhållan. 


3 § Meddelande om preliminär sammanträdesplan för kammaren hösten 2008
Andre vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2008 delats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida