Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:39 Torsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 1996/97:39

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:39

Torsdagen den 5 december

Kl. 12.00 - 17.59

19.00 - 20.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 november.

2 § Meddelande om anmälan till debatterna
vecka 51

Talmannen meddelade att för planeringen av de-
batterna skulle de ledamöter och statsråd som ville
delta i debatterna vecka 51 anmäla sig till kammar-
kansliet senast tisdagen den 10 december kl. 17.00.

3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 4 december

KU4 Den regionala samhällsorganisationen
Mom. 2 (avslag på propositionens förslag avseende
införande av regionförbund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida