Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Redogörelse 2017/18:ER1

Sammanfattning

Under 2017 har Europarådets parlamentariska församling (PACE) fortsatt att debattera migrations- och flyktingkrisen vid en rad tillfällen och ur ett flertal olika perspektiv. Sociala klyftor, mediefrågor samt mänskliga rättigheter och den demokratiska utvecklingen i Turkiet, Azerbajdzjan, Ungern, Vitryssland och Ukraina har tagits upp. Frågan om Rysslands annektering av Krim och utvecklingen i östra Ukraina har fortsatt att prägla församlingens debatter. Som en följd av församlingens beslut i april 2014 och i januari 2015 att temporärt dra in Rysslands rösträtt har Ryssland inte deltagit i församlingens verksamhet under de senaste två åren.

Vid sidan av det politiska arbetet i utskott och kammare har PACE:s verksamhet präglats av en förtroendekris. Församlingens ordförande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-19 Bordlagd: 2018-03-21 Hänvisad: 2018-03-22 Motionstid slutar: 2018-04-05