Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Redogörelse 2017/18:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:OSSE1

Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Redogörelses huvudsakliga innehåll

Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling överlämnar härmed redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens arbete under 2017. Till redogörelsen bifogas en förteckning över de resolutioner som den parlamentariska församlingen antagit under perioden.

Stockholm den 12 mars 2018

På delegationens vägnar

Kent Härstedt

Fredrik Svensson

1

2017/18:OSSE1

Innehållsförteckning

1

Hur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vuxit

fram.................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-13 Bordlagd: 2018-03-15 Hänvisad: 2018-03-16 Motionstid slutar: 2018-04-03